Miten kompassia käytetään?

Kompassia käytetään yleisesti suunnistuksessa, retkeilyssä ja navigoinnissa. Sen avulla voi määrittää oman sijaintinsa suhteessa pohjoiseen, mikä helpottaa tavoitteen saavuttamista ja suunnan löytämistä. Alla on yksinkertainen ohje siitä, miten kompassia käytetään:

  1. Aseta kompassi vaakatasoon kämmenellesi niin, että nuoli osoittaa eteenpäin.
  2. Käännä kompassin kehystä, kunnes pohjoinen osoitin linjaa pohjoisen kanssa.
  3. Suuntaa kompassi kohti määränpäätäsi siten, että kompassin kehys ja nuoli osoittavat määränpäätä kohti.
  4. Lue suunta kompassin kehyksen reunasta, joka osoittaa kohti määränpäätäsi. Esimerkiksi, jos kehys osoittaa 120 astetta, niin sinun tulee suunnata kohti 120 astetta kompassin avulla.
  5. Kävele haluamaasi suuntaan ja tarkista kompassia aina tarvittaessa varmistaaksesi, että olet oikealla suunnalla.

On myös tärkeää pitää mielessä, että kompassin käyttöön vaikuttaa magneettikentän voimakkuus ja suunta, joten suositeltavaa on pitää kompassi kaukana magneettisista esineistä, kuten puhelimista tai metalliesineistä, jotka voivat häiritä sen toimintaa. Kompassin tulee myös olla tasaisessa asennossa, jotta sen suuntaus on tarkka.